Monthly Archives: May 2014

Thành Phần Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Sau khi được sơ khởi thành lập ngày 31-5-14, Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) đã thông báo và tiếp xúc với các vị dân cử, sĩ quan cao cấp, qúi vị nhân sĩ … Continue reading

Posted in Tài Liệu Vận Động | Leave a comment

Kế Hoạch Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Càng ngày chính nghiã của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến VN càng được sáng tỏ. Đã đến lúc Chính Nghiã của công cuộc Tranh Đấu Bảo Vệ thể chế Cộng Hòa và nền Dân Chủ cũng như Tự … Continue reading

Posted in Tài Liệu Vận Động | Leave a comment

Thư Mời Họp của Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH _Tin Trên Việt Báo ngày 30-5-14

Bản Tin Trên Việt Báo ngày 30-5-14 Westminster (Bình Sa)- – Sáng Thứ Năm ngày 29 tháng 5 năm 2014, Ông Nguyễn Tấn Lạc, thay mặt Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California … Continue reading

Posted in Tài Liệu Vận Động | Leave a comment

Nghị Quyết 455 Chỉ-định ngày 30/4 năm 2013 và những năm kế-tiếp, là Ngày Công Nhận Nam Việt Nam ở Virginia

Nghị Quyết 455 NIÊN-KHÓA 2013 NGHỊ-QUYẾT LƯỠNG VIỆN DO THƯỢNG-VIỆN KHỞI XƯỚNG SỐ 455 Chỉ-định ngày 30/4 năm 2013 và những năm kế-tiếp, là Ngày Công NhậnNam Việt Nam ở Virginia Được Thượng-viện đồng-thanh chấp thuận ngày 21/2/2013 Được Hạ-viện … Continue reading

Posted in Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Đừng gọi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy nữa nhé

May 23, 2014 at 6:15pm NGUYỄN TƯỜNG THỤY Từ khi quan hệ Việt Trung trở nên căng thẳng chưa từng thấy kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1994, Trung Cộng luôn viện dẫn Công … Continue reading

Posted in Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

  I.- Tại Sao Cần Phải Có Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa Một Nghị Quyết chỉ định ngày 26 tháng 10, và những năm kế tiếp, là Ngày Việt Nam Cộng Hòađể (1) Vinh Danh Chính Nghĩa của … Continue reading

Posted in Tài Liệu Dự Thảo, Tài Liệu Vận Động | Leave a comment