Monthly Archives: June 2014

Người Buôn Gió: “Cộng Hòa giữ nước tốt hơn Cộng Sản”

Phóng viên Hà Giang của Người Việt TV phỏng vấn Blogger Người Buôn Gió ( Bùi Thanh Hiếu ), nhân dịp anh đến California.  

Posted in Dien Dan | Leave a comment

Dự Thảo Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Một Nghị Quyết chỉ định ngày 26 tháng 10, và những năm kế tiếp, là Ngày Việt Nam Cộng Hòađể Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự đóng góp và hy sinh to … Continue reading

Posted in Tài Liệu Dự Thảo, Tài Liệu Vận Động | Leave a comment

Why Should We Have Resolutions for Republic of Vietnam Day

For the fairness and clearness of history, an act or resolution to designate the date of October 26, and in each following year as Republic of Vietnam Day to (1)Honor the Just Cause of Protecting the Democracy and the Republic … Continue reading

Posted in Tài Liệu Vận Động | Leave a comment

Thành Lập Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH tại California

Viêt Báo, 03/06/201400:00:00 Westminster/Nguyễn Ninh Thuận –Lúc 2:00-6:00PM, ngày Thứ Bảy, 31 tháng 5, năm 2014 tại Summerset Club House, số 9200 Thành phố Westminter, Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California tổ chức … Continue reading

Posted in Tài Liệu Vận Động | Leave a comment

Lưỡng viện quốc Tiểu bang Virginia chấp thuận Nghị quyết 455, chọn ngày 30-4 là Ngày Nam Việt Nam hay là Ngày Việt Nam Cộng Hòa

30/4 NĂM NAY, VIRGINIA ĐI ĐẦU TRONG VIỆC CÔNG-NHẬN NGÀY NAM VIỆT-NAM Tâm Việt  Có lẽ không ít người trong chúng ta còn nhớ: Tại buổi chào cờ đầu năm ở Eden Center vào mồng 1 Tết Quý Tỵ (10 … Continue reading

Posted in Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Partial List of References used for Republic of Viet Nam Day Resolution Project Materials

I.- Viet Nam War History 1.- Vietnam War, Wikipedia 2.- Vietnam War, Facts, Battles, Pictures and Video, History.com 3.- Vietnam War History, Article, Pictures, Speeches, History.com 4.- Chiến Tranh Việt Nam, Wikipedia 5.- Việt Nam Cộng Hòa, Miền Nam Việt … Continue reading

Posted in Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động | Leave a comment