Daily Archives: June 8, 2014

Dự Thảo Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Một Nghị Quyết chỉ định ngày 26 tháng 10, và những năm kế tiếp, là Ngày Việt Nam Cộng Hòađể Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự đóng góp và hy sinh to … Continue reading

Posted in Tài Liệu Dự Thảo, Tài Liệu Vận Động | Leave a comment