Monthly Archives: July 2014

Mời Họp Khoáng Đại Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH

Việt Báo, 24/07/2014 http://vietbao.com/p113a224573/moi-hop-khoang-dai-van-dong-nghi-quyet-ngay-vnch Westminster (Bình Sa)- – lúc 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 23 tháng 7 năm 2014, Phái Đoàn Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa gồm có: Đốc Sự Nguyễn Tấn Lạc, … Continue reading

Posted in Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Phỏng vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc về cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH

(VienDongDaily.Com – 23/07/2014) Thanh Phong/Viễn Đông thực hiện Ông Nguyễn Tấn Lạc trong cuộc phỏng vấn tại tòa soạn báo Viễn Đông sáng 23.7.2014 Vào lúc 1 giờ chiều Thứ Bảy, ngày 26.7.2014 sắp tới, Ủy Ban Vận Động Nghị … Continue reading

Posted in Tài Liệu Vận Động | Leave a comment

ỦB Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH tham khảo ý kiến về việc chọn ngày 26.10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Vào ngày 26 tháng 7, 2014, Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức một buổi họp Khoáng Đại để tham khảo ý kiến của mọi giới đồng bào về việc chọn ngày 26 … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Tại Sao Lại Chọn Ngày 26 tháng 10 Làm Ngày Kỷ Niệm Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Lý Do Chọn Ngày 26 Tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa Việc chọn một ngày thích đáng để chỉ định là Ngày Việt Nam Cộng Hòa dùng trong công tác vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH và … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH | Leave a comment

Thư Mời Họp Khoáng Đại Về Ngày Nghị Quyết VNCH

 THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam ngày càng được sáng tỏ, nhất là … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment