Thư Mời Họp Khoáng Đại Về Ngày Nghị Quyết VNCH

logo-letterhead

 THƯ MỜI HỌP KHOÁNG ĐẠI

Chính nghiã của công cuộc chiến đấu bảo vệ tự do, chính thể dân chủ, nền cộng hoà của nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến Việt Nam ngày càng được sáng tỏ, nhất là trong những năm tháng gần đây, chính quyền Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã bịdư luận thế giới cũng như Hoa Kỳ lên án nặng nề vì vi phạm nhân quyền trầm trọng, bị nhân dân trong nước chống đối chế độc độc tài đảng trị, tham ô nhũng lạm, bóc lột và đàn áp nhân dânvà đấu tranh mạnh mẽ cho việc tôn trọng nhân quyền và dân chủ hóa đất nước, nhưng lại hèn yếu trước Trung Cộng xâm lăng.

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập ngày 31 tháng 5, 2014. Ủy Ban đã hoạt động ráo riết trong hai tháng qua trong mọi công tác chuẩn bị từ mời thêm thành viên, mời ban cố vấn và yểm trợ đến soạn thảo tài liệu vận động và chọn lựa ngày VNCH trong Nghị Quyết. Ngày 26 tháng 10 đã được Ủy Ban chọn lựa cho mục đích trên.

Để đẩy mạnh công cuộc vận động trong thời gian sắp tới, Ủy Ban xin mời gọi quí vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí vị lãnh đạo các tổ chức đấu tranh, quí vị lãnh đạo các tổ chức hội đoàn đoàn thể, quí vị đồng hương đồng bào đến tham dự Buổi Họp Khoáng Đại để Ủy Ban tham khảo ý kiến thêm về sự chọn lựa ngày 26 tháng 10 là Ngày Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc vận động cho nghị quyết và để tổ chức các Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày VNCH sau này.

Đã đến lúc chính nghiã của công cuộc tranh đấu bảo vệ thể chế cộng hòa và nền dân chủ cũng như tự do, tài sản, và tính mạng của nhân dân Việt Nam của chính quyền VNCH và Quân Dân Cán Chính VNCHđã bị lãng quyên gần 40 năm qua, phải được đề cao, vinh danh và ghi nhớ.

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòatrân trọng kính mời qúi vị đến tham dự buổi họp khoáng đại quan trọng này vào lúc:

1:005:00PM, ngày Thứ Bảy, 26 tháng 7, năm 2014 tại

Phòng Sinh Hoạt Trung Tâm Văn Hóa Chùa Bảo Quang

Góc đường New Hope và Hazard, TP Santa Ana.

Little Sàigòn, ngày 17 tháng 7, năm 2014

TM. Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH

Nguyễn T. Lạc (714-332-9244), Nguyễn T. Thuận, Nhan H. Mai, Nguyễn Ngân, LS Trần T. Văn, Lt Col. (Ret) Craig H. Mandeville, Master Seargent (Ret) Dannie Watkins, NS Trần T. Toan, NS Nguyễn Hữu Tiến, NS Hoàng Xuân Hào, DB Trần Văn Ân, DB Lê Tấn Trạng, Thi Sĩ Dương T. Phong, GS Cao V. Hở, TS Trần Giác Hoa, Lê Văn Trang, Hồ N. Tâm, Trần Ng. Thống, Phạm Đ. Cương, Phạm Q. Chiểu, Nguyễn H. Vọng, Phan T. Ngưu, Đặng Đ. Quế, Nguyễn Th. Hanh, Nguyễn X. Tùng, Cao H. Vinh, Trần Ng. Thiệu, Nguyễn B. Lộc, Nguyễn C. Vy, Nguyễn V. Lực, Đặng K. Trang, Nguyễn V. Long, Phạm Tr. Anh, Lê Ng. Thiện Truyền, Peter Nguyễn, Hoàng K. Thanh, Phan V. Chính (714-625-7160), Đinh Q. Truật (714-616-8682) …

This entry was posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s