Monthly Archives: October 2014

Nguyên Văn Nghị Quyết Ngày VNCH được thông qua tại TP Garden Grove ngày 14 tháng 10, năm 2014

Ngày: 21 tháng 10, 2014 THÔNG CÁO BÁO CHÍ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI     Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin gửi đến qúi vị phóng ảnh nguyên bản Nghị Quyết Ngày Việt Nam … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Hội Đồng TP Garden Grove Ra Nghị Quyết Công Nhận Ngày 26 Tháng 10 Hằng Năm Là Ngày VNCH

Garden Grove (Bình Sa-Việt Báo)– – Lúc 6:30 tối Thứ Ba ngày 14 tháng 10 năm 2014 trong phiên họp thường kỳ của Hội Đồng Thành Phố, trong đó có mục biểu quyết Nghị Quyết của Hội Đồng Thành Phố … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Ngày 16 tháng 10, 2014

Ngày: 16 tháng 10, 2014 THÔNG CÁO BÁO CHÍ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin trân trọng thông báo: Trong Nghị Trình Họp ngày Thứ Ba, 14 tháng 10, … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment