Monthly Archives: January 2015

City of Westmisnter passed the Republic of Viet Nam Day Resolution on Jan. 14, 2015

Posted in Uncategorized | Leave a comment

City of Santa Ana passed a Proclamation recognizing Republic of Vietnam Day on Jan. 21, 2015

Tin từ Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa, ngày 21 tháng 1, 2015 vừa qua Hội Đồng TP Santa Ana đã trao TUYÊN BỐ (PROCLAMATION) công nhận NGÀY 26 THÁNG 10 hàng năm là NGÀY … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Thành phố Westminster biểu quyết 5/5 thông qua Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Thành phố Westminster biểu quyết 5/5 Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (VienDongDaily.Com – 16/01/2015) Bài THANH PHONG WESTMINSTER – Như Viễn Đông đã loan tin, vào lúc 7 giờ tối thứ Tư, ngày 14 tháng Một, 2015 Hội … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Chân Dung Người Lính VNCH

Mời qúi vị theo dõi những hình ảnh về người lính VNCH

Posted in Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

HĐTP Santa Ana sẽ trao Tuyên Bố Công Nhận Ngày Việt Nam Cộng Hòa ngày Thứ Tư, Jan 21, 2015

Ngày: 10 tháng 01, 2015 THÔNG CÁO BÁO CHÍ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI     Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin trân trọng thông báo: Trong Nghị Trình Họp ngày Thứ  Tư, 20 tháng 1, năm 2015, Hội … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Hội Đồng TP Westminster sẽ thông qua Nghị Quyết Ngày VNCH vào ngày 14 tháng 01, 2015

Mời đồng hương tham dự buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster thông qua Nghị Quyết  Ngày Việt Nam Cộng Hòa (VienDongDaily.Com – 13/01/2015) Bài THANH PHONG http://www.viendongdaily.com/moi-dong-huong-tham-du-buoi-hop-cua-hoi-dong-thanh-pho-westminster-X5ZFpOiR.html WESTMINSTER – Vào lúc 7 giờ tối hôm nay, thứ Tư, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa ngày 14 tháng 1, năm 2015

Ngày: 31 tháng 12, 2014 THÔNG CÁO BÁO CHÍ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin trân trọng thông báo: Trong Nghị Trình Họp ngày Thứ  Tư, 14 tháng 1, … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment