Hội Đồng TP Westminster sẽ thông qua Nghị Quyết Ngày VNCH vào ngày 14 tháng 01, 2015

Mời đồng hương tham dự buổi họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster thông qua Nghị Quyết  Ngày Việt Nam Cộng Hòa
(VienDongDaily.Com – 13/01/2015)
Bài THANH PHONG
WESTMINSTER – Vào lúc 7 giờ tối hôm nay, thứ Tư, 14 tháng Một, 2015, Hội Đồng Thành Phố Westminster sẽ có phiên họp thường lệ. Theo Nghị Trình, Hội Đồng Thành Phố sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa do Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH đệ trình.
Theo thông cáo báo chí đề ngày 31 tháng 12, 2014, Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các tổ chức hội đoàn, đảng phái chính trị, quý vị dân cử VNCH, quý niên trưởng và quý chiến hữu QL/VNCH cũng như các vị lãnh đạo các hội đồng hương, ái hữu các trường trung học VN, các tổ chức văn hóa, xã hội, Hướng Đạo sinh, sinh viên học sinh, các cơ quan truyền thông và đồng hương tới tham dự buổi họp nói trên, đồng thời ghi tên phát biểu trong phần Oral Communication để nói lên ý kiến của mình, biểu tỏ sự đồng tình và yêu cầu Hội Đồng Thành Phố Westminster thông qua Nghị Quyết Ngày VNCH.
Ông Nguyễn Tấn Lạc, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam California, Điều Hợp Viên của Ủy Ban, nói với Viễn Đông, “Mục đích Ngày Việt Nam Cộng Hòa là để ghi nhận những sự đóng góp và hy sinh to lớn của Quân, Dân, Cán, Chính VNCVH, đồng thời vinh danh chính nghĩa bảo vệ tự do, tính mạng và tài sản của nhân dân và thể chế dân chủ nhân bản của VNCH trong cuộc chiến Việt Nam. Ngoài ra, Nghị Quyết cũng công nhận và vinh danh sự hy sinh và đóng góp to lớn của hàng triệu quân nhân Hoa Kỳ và đồng minh trong cuộc chiến tranh Việt Nam mà họ đã bị lãng quên.”
Ông Nguyễn Tấn Lạc cũng cho hay, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã thông qua Nghị Quyết này vào ngày 14 tháng 10, 2014. Nay Ủy Ban tha thiết kính mời qúy đồng hương bớt chút thì giờ đến tham dự buổi họp quan trọng này để cùng nói lên nguyện vọng chung của cộng đồng Người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản chúng ta, luôn tôn trọng thể chế, chính nghĩa của VNCH và tri ân các chiến sĩ QL/VNCH và đồng minh đã hy sinh bảo vệ miền Nam Việt Nam trước kẻ thù cộng sản Bắc Việt.
GG_Republic of Vietnam Day Reso
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s