Thông Cáo Báo Chí Ngày 13 tháng 6, 2015 của Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

logo-letterhead

Ngày: 13 tháng 06, 2015.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI    

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) xin trân trọng thông báo:

Công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa của UBVĐNQNVNCH đã thành công trong việc thông qua các Nghị Quyết hay Tuyên Bố Công Nhận Ngày 26 tháng 10 hàng năm là Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại các TP Garden Grove, Santa Ana, Westminster tại Orange County, California vào cuối năm 2014 và đầu năm 2015.

Mục đích của Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hoà là để Vinh Danh Chính Nghiã của Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến bảo vệ Chính Thể Dân Chủ, Nền Cộng Hòa, Quyền Tự Do của người dân, Tính Mạng Tài Sản của Nhân Dân Miền Nam Việt Nam và Tri Ân những sự Hy Sinh Đóng Góp của Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa, cùng Quân Dân Cán Chính, các vị Dân Cử, Quân Đội Hoa Kỳ, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam.

Riêng hai TP Fountain Valley và Irvine, việc thông qua các Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hoà còn đang gặp một số trở ngại mặc dù Uỷ Ban đã nỗ lực vận động sự tiếp tay của Nghị Viên Michael Võ và Nghị Viên Bùi Phát trong suốt năm tháng vừa qua. Để đẩy mạnh công cuộc vận đồng cho Nghị Quyết này, UBVĐNQNVNCH đã chính thức gửi hồ sơ vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hoà một lần nữa tới hai TP Fountain Valley và Irvine, và Hội Đồng Giám Sát Quận Cam.

Uỷ Ban cũng sẽ gửi hồ sơ vận động cho các Nghị Sĩ Dân Biểu Tiểu Bang trong thời gian ngắn sắp tới để khởi sự công cuộc vận động trên lãnh vực Tiểu Bang.

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin trân trọng kêu gọi:

Qúi vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, quí vị lãnh đạo các tổ chức đảng phái chính trị đấu tranh quốc gia, quí vị dân cử Việt Mỹ tại Quận Cam, qúi vị dân cử Việt Nam Cộng Hoà, quí vị sĩ quan niên trưởng các quân binh chủng của Quân Lực VNCH, qúi vị lãnh đạo các Hội Ái Hữu/Đồng Hương, các tổ chức xã hội dân sự-văn hóa- văn nghệ, văn bút, các tổ chức đoàn thể trẻ sinh hoạt trong các lãnh vực sinh viên học sinh, tôn giáo, hướng đạo, quí vị phóng viên/nhà báo trong giới truyền thông Việt ngữ, qúi vị thân hào nhân sĩ, các tổ chức cộng đồng, cùng toàn thể đồng hương đồng  bào trong mọi giới… tiếp tay với Uỷ Ban trong công cuộc vận động trong những ngày tháng sắp tới bằng cách trực tiếp hay gián tiếp vận động mời gọi sự tham gia rộng rãi của mọi người vào công tác vận động đầy ý nghiã này.

Trân trọng thông báo và kính mời.

Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam – Nam California, Điều Hợp Viên Uỷ Ban Vận Động.

Bấm vào các links dưới đây để tải xuống TCBC này và các Văn Thư gửi TP Fountain Valley, TP Irvine, Giám Sát Quận Cam:

TCBC Ngày 13 thang 6 -2015

Letter to City Council of Fountain Valley City-6-10-15

Letter to Irvine City Council-6-10-15

Letter to City Council of San Jose

Campaign Package_SC-F-ROVNDR-06-10-15

Republic of Viet Nam Day Resolutions or Proclamation passed by cities of Orange County

1.- City of Garden Grove passed the Republic of Viet Nam Day Resolution on Oct. 14, 2014

 GG_Republic of Vietnam Day Reso

2.- City of Santa Ana passed a Proclamation recognizing Republic of Vietnam Day on Jan. 20, 2015

santa ana procclamation

3.- City of Westmisnter passed the Republic of Viet Nam Day Resolution on Jan. 14, 2015

Reso No. 4518 -- 01142015_ROVN Day

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s