Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV của UBVĐNQNVNCH với Ô. Nguyễn Bảo, Phó CT CĐNVQG-NC ngày 29-10-2015 trên VNA-TV 57.3

NgTLac-NgNBao

Xin kính mời qúi vị theo dõi Video Clip về Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV của UBVĐNQNVNCH với Ô. Nguyễn Bảo, Phó CT CĐNVQG-NC về Buổi Họp Ngày 31 tháng 10, 2015 Thành Lập Uỷ Ban Đặc Nhiệm Vận Động QH TB California thông qua Nghị Quyết Ngày VNCH:

Advertisements
This entry was posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s