Daily Archives: October 31, 2015

PhoBolsaTV Phỏng Vấn Nguyễn Tấn Lạc về Cuộc Vận Động Cho NQ Ngày VNCH với QH California

Buổi Nói Chuyện của UBVĐNQNVNCH trên Đài VNA-TV ngày 30-10-2015 về Kế Hoạch Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH tai Quốc Hội TB CALIFORNIA Phần môt: Phần hai:

Posted in Uncategorized | Leave a comment