PhoBolsaTV Phỏng Vấn Nguyễn Tấn Lạc về Cuộc Vận Động Cho NQ Ngày VNCH với QH California

nguyen tan lac-GG-NQNVNCH

Buổi Nói Chuyện của UBVĐNQNVNCH trên Đài VNA-TV ngày 30-10-2015 về Kế Hoạch Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH tai Quốc Hội TB CALIFORNIA

logo-letterhead

Phần môt:

Phần hai:

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s