Monthly Archives: November 2015

60 Năm Nhìn Lại Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa

 26/10/1955 – 26/10/2015 http://www.danchimviet.info/archives/98922/60-nam-nhin-lai-chinh-the-vnch/2015/10 Cựu Hoàng Bảo Đại cho biết ông hiểu ý nguyện của người dân muốn có một thể chế cộng hòa nên ông mới trao quyền cho Việt Minh. Ông cũng không muốn quay lại thể chế … Continue reading

Posted in Dien Dan, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức | Leave a comment