Monthly Archives: March 2016

Tường Trình Về Buổi Gặp Gỡ và Làm Việc Với VP TNS Janet Nguyễn

Vào lúc 10 giờ 30 ngày Thứ Sáu 11 tháng 3 năm 2016, Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH với thành phần gồm có GS Cao Văn Hở (Thứ Trưởng Bộ Tài Chánh, GS Học Viện Quốc Gia … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment