Daily Archives: May 17, 2016

Vinh danh Trung Tướng Phan Trọng Chinh (1930-2014)

Tuesday, November 18, 2014 2:57:33 PM http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=198383&zoneid=192 Ông Phan Trọng Chinh sinh năm 1930, tại Bắc Ninh – miền Bắc Việt Nam, trong một gia đình nặng lý tưởng quốc gia. Bố ông là Thiếu Tá Phan Trọng Vinh, mất … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Uncategorized | Leave a comment