Daily Archives: May 23, 2016

Bà Elizabeth Phu, nữ cố vấn gốc Việt đặc biệt trong phái đoàn Tổng thống Obama thăm Việt Nam

Tuệ Minh Ngày 2016.05.22 http://bacaytruc.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10795:-ba-elizabeth-phu-n-c-vn-gc-vit-c-bit-trong-phai-oan-tng-thng-obama-thm-vit-nam&catid=34:din-an-c-gi&Itemid=53 Sau hơn 36 năm rời quê hương, bà Elizabeth Phu đã quay trở lại Việt Nam với tư cách một công dân Hoa Kỳ, là cố vấn của Tổng thống Obama và có mặt trong … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment