Monthly Archives: July 2016

Buoi Noi Chuyen cua O. Nguyen Tan Lac Tren Dai VNA-TV, 57.3, California

Buoi Noi Chuyen cua O. Nguyen Tan Lac Tren Dai VNA-TV, 57.3 California,  sang ngay 29 thang 7, 2016 ve Dai Le Ngay Viet Nam Cong Hoa cua UBVDNQNVNCH-phan 1 & 2

Video | Posted on by | Leave a comment

PhoBolsa TV: Ô. Nguyễn Tấn Lạc và “Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa”

PhoBolsa TV phong van Ông Nguyễn Tấn Lạc và chương trình “Đại lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa”

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

THƯ MỜI: Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster ngày 30/10/16

THƯ MỜI Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster ngày 30/10/16 Kính gửi:          ____________________________________________                              ____________________________________________ ____________________________________________ Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời qúi vị … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

INVITATION: Grand Ceremony of Republic of Vietnam Day on 30/10/16 at Vietnam War Memorial in Westminster City

INVITATION Grand Ceremony of Republic of Vietnam Day on 30/10/16 at Vietnam War Memorial in Westminster City Mr & Mrs        ____________________________________________                             ____________________________________________ Your are honorably requested to present at the Grand Ceremony of the Republic of Viet Nam Day … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Announcement about The Writing Contest on The Republic of Vietnam, Fund Raising Event, and Ceremony of The Republic of Vietnam Day

Date: July 9, 2016 ANNOUNCEMENT Ref: The Writing Contest on Just Cause of The Republic of Vietnam (ROVN), The Fund Raising Event, and Grand Ceremony of The Republic of Vietnam Day on Oct 30, 2016 at Vietnam War Memorial The … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thư Mời Tiệc Gây Qũy ngày 9/9/16 tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH

THƯ MỜI Tiệc Gây Quỹ Ngày 9/9/2016 và Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30/10/16 Để đánh dấu sự Thành Công của Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thông Báo Về Cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hòa, Tiệc Gây Quỹ và Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH

Date: July 9, 2016 THÔNG BÁO Về Cuộc Thi Viết Về Chính Nghiã Của Việt Nam Cộng Hòa Trong Cuộc Chiến Việt Nam, Tiệc Gây Quỹ và Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức | Leave a comment

Cuộc Thi Viết Về Chính Nghiã Của Việt Nam Cộng Hòa Trong Cuộc Chiến Việt Nam

Ngày: 8 tháng 07, 2016. THÔNG BÁO Cuộc Thi Viết Về Chính Nghiã Của Việt Nam Cộng Hòa Trong Cuộc Chiến Việt Nam Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) xin trân trọng thông báo: Công … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30-10-2016

THƯ MỜI Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster ngày 30/10/16 Kính gửi:          ____________________________________                           ________________________________________ Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời qúi vị tham … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thông Cáo Báo Chi Về Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH

Ngày: 8 tháng 07, 2016. THÔNG CÁO BÁO CHÍ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI V/v: Công Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California và Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment