Thư Mời Tiệc Gây Qũy ngày 9/9/16 tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH

cropped-ubvd-header1.jpg

THƯ MỜI

Tiệc Gây Quỹ Ngày 9/9/2016 và Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30/10/16

Để đánh dấu sự Thành Công của Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California và đóng góp vào ý nghiã quan trọng của việc tổ chức Cuộc Thi Viết về Việt Nam Cộng Hòa và Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hoà lần đầu tiên tại Tượng Đài Việt Mỹ vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin trân trọng thông bào và kính mời:

Ô. Bà _____________________________________           ________________________________________ ________________________________________

tham dự Dạ Tiệc Gây Quỹ để tổ chức Cuộc Thi Viết Văn về VNCH và tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH một cách long trọng với sự tham đông đảo quan khách của các tổ chức hội đoàn mọi giới.

Dạ Tiệc Gây Quỹ được tổ chức vào ngày giờ và địa điểm sau đây:

Ngày: 9 tháng 9 năm 2016.
Tại: Majesty Restaurant, 5015-V, W. Edinger St. Santa Ana, CA 92701, 714-775-5161
Từ: 6 giờ đến 10 giờ tối.

Chương trình Văn Nghệ Đấu Tranh đầy nghiã do Ban Tù Ca Xuân Điềm phụ trách với sự tham gia của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ, cùng các ca nhạc sĩ quen thuộc và nổi tiếng trong cộng đồng.

Vé có ba hạng: $35.00 (Bình Dân), $50.00 (Thượng Hạng)      và $100.00 VIP (Danh Dự)

Tại Dạ Tiệc này các Nghị Quyết/Tuyên Bố từ các Thành Phố Garden Grove, Santa Ana, Westminster về Ngày Việt Nam Cộng Hòa với ý nghiã công nhận Chính Nghiã của Việt Nam Cộng Hòa và vinh danh và tri ân những sự hy sinh đóng góp của Quân Dân Cán Chính Dân Cử Việt Nam Cộng Hòa, Quân Nhân Hoa Kỳ, Quân Nhân Đồng Minh và gia đình trong cuộc chiến Việt Nam.

Xin qúi vị đồng hương đồng bào liên lạc gấp với các số ĐT sau để lấy vé: Nguyễn Tấn Lạc 657-272-5570, Nguyễn Kim Ngân (760-799-5570) hay tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, Phở Pasteur.

TM Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam – Nam California, Điều Hợp Viên Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Thu Moi Tiệc Gây Quỹ – Đai Lễ Ngay VNCH

This entry was posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s