THƯ MỜI: Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster ngày 30/10/16

logo-letterhead

THƯ MI

Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster
ngày 30/10/16

Kính gửi:          ____________________________________________
                             ____________________________________________
____________________________________________

Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời qúi vị tham dự Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên được tổ chức tại Tượng Đài Việt Mỹ, Freedom Park, TP Westminster:

Ngày: 30 tháng 10, năm 2016
T
ừ:      6 giờ đến 9 giờ tối

Quan Khách Đặc Biệt sẽ là các quan chức và dân cử thuộc Chính quyền Tiểu bang California, Chính Quyền và Dân Cử Liên Bang, các Tướng Lãnh và Sĩ Quan Cao Cấp người Mỹ gốc Việt, các cựu viên chức cao cấp và dân cử thuộc Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, các cựu chiến binh Hoa Kỳ trong cuộc chiến Việt Nam, và gia đình, đại diện các tòa đại sứ các quốc gia đã tham chiến trong cuộc chiến Việt Nam, và đồng hương đồng bào mọi giới.

Tại buổi lễ này, Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng của Tiểu Bang California sẽ chính thức được công bố để công nhận, vinh danh Chính Nghiã của Việt Nam Cộng Hòa, tri ân, ghi nhận và vinh danh những sự hy sinh và đóng góp to lớn của Quân Dân Cán Chính Dân Cử Việt Nam Cộng Hoà, Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Cựu Quân Nhân các nước Đồng Minhgia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam.

Buổi Lễ này cũng đánh dấu sự thành công của công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California và đóng góp đầy ý nghiã vào việc tổ chức Ngày Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên.

Xin qúi vị trả lời sớm xác nhận sự tham d Buổi Lễ này với Ban Tổ Chức, Người Phụ Trách bằng văn thư qua điạ chỉ: 11761 Samuel Dr., Garden Grove, CA 92840 hay qua email về: ubvdnvnvh@gmail.com để chúng tôi tiện việc sắp xếp và giới thiệu.

TM Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam – Nam California,
Điều Hợp Viên Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

Liên Lạc Phụ Trách:
1.- Viên Ch
ức Chính Quyền, Dân Cử VNCH, tổ chức cộng đồng hội đoàn: Nguyễn Lạc (657-272-5570), DB Bùi Văn Nhân (714-594-8905)
2.- Viên Chức Chính Quyền, Dân Cử Hoa Kỳ, Dân Cử Mỹ gốc Việt, NV Bùi Phát (714-713-4079)
3.- Tướng lãnh và Sĩ Quan Cao Cấp người Mỹ gốc Việt, NV Chris Phan (714-274-3177)
4.- Cựu Tướng Lãnh và Sĩ Quan Cao Cấp Việt Nam Cộng Hòa, Đại Tá Lê Bá Khiếu (714-352-9969), ThTá Lê Nguyễn Thiện Truyền (714-468-7080), KQ Bùi Đẹp (951-733-8844)

TM tham du Đai Lễ Ngay VNCH

This entry was posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s