Thông Cáo về Kết Qủa Cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hòa

logo-letterhead

Thông Cáo về Cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hòa


XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI

T/c: TCBC về Hoãn Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30/10/16

Nhận thấy sự thiếu tích cực, thờ ơ của đồng hương đồng bào, của hai Ban Đại Diện Cộng Đồng (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali), các đoàn thể cựu quân nhân, các hội đoàn ái hữu đồng hương, giới truyền thông báo chí, các vị niên trưởng trong giới chính trị và quân đội VNCH … trong việc hưởng ứng và hỗ trợ công tác tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH, nhất là việc vận động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hoà tại Quốc Hội Tiểu Bang California chưa đạt được kết qủa mong muốn.

Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH quyết định hoãn lại công tác tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30 tháng 10, 2016 vào một dịp khác.

Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH xin thành thật cáo lỗi cùng tất cả những mạnh thường quân, các tổ chức, đoàn thể, đồng bào, các cộng tác viên xa gần, các vị nhân sĩ đã hưởng ứng, tham gia giúp đỡ trong công tác tổ chức cuộc Thi Viết về VNCH, đóng góp tiền bạc và tham dự Tiệc Gây Quỹ ngày 9 th áng 9, 2016.

Riêng đối với các tham dự viên đã gửi bài tham dự cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hoà, Ban Tổ Chức sẽ giữ lại các bài dự thi và sẽ tính như đã có bài dự thi vào cuộc thi Viết về Việt Nam Cộng Hòa trong kỳ Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa sắp tới trong năm 2017.

Xin trân trọng thông báo.

Little Sàigòn, ngày 24 tháng 10, 2016

TM Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam – Nam California,
Điều Hợp Viên Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

ThôngBáo-về-Kết-qủa-cuộc-Thi-Viết-Về-VNCH

This entry was posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s