Monthly Archives: November 2016

Tổng thống Ngô Đình Diệm: Độc tài hay nhân trị?

Nguyễn Quang Duy Gửi tới BBC từ Melboune, Úc, BBC, 3 tháng 11 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37852186 Image copyright Keystone/Getty Images Image caption Ông Ngô Đình Diệm, tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa, xuất hiện tại một hội chợ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment