Category Archives: Dien Dan

Giá trị tinh thần lập hiến Việt Nam Cộng Hòa

Nguyễn Quang Duy Gửi tới BBC từ Melboune, Úc, 25 tháng 10 2016 http://www.bbc.com/vietnamese/forum-37763566 Image copyright STF/Getty Images Image caption Biểu tình phản đối Vua Bảo Đại ở Sài Gòn ngày 18/05/1955 Nền Cộng hòa non trẻ của miền Nam … Continue reading

Posted in Dien Dan, Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

UC Berkeley Nhìn Lại 20 Năm VNCH Xây Dựng Quốc Gia Trong Thời Chiến- Kỳ 1/2

Trùng Dương ♦ 0 bình luận ♦ 9.11.2016 http://damau.org/archives/44777 “ Mục đích của hội thảo trước nhất là vì học thuật. Chúng tôi không có mục đích chính trị, không phục vụ ý đồ của bất kỳ phe nhóm chính … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức | Leave a comment

Lịch Sử Việt Nam Cộng Hòa (1946-2015…)

Xin bấm vào link dưới đây để tham khảo tài liệu về Lich Sử VNCH (1946-2015): http://www.vietnamdefence.info/lichsuvietnamconghoa.html Thư Viện Lịch-Sử Việt-Nam Cộng-Hòa (1946-2016…) Thư Viện Quân Sự Quốc Phòng Việt Nam Cộng Hòa Bộ tem Cộng-Hòa Việt-Nam Giá tiền 0đ50-đỏ; … Continue reading

Posted in Dien Dan, Tài Liệu Tham Khảo | Leave a comment

Toàn Dân VIỆT NAM Phải Biết Quốc Kỳ, Quốc Ca Việt Nam

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Tài Liệu Tham Khảo, Uncategorized | Leave a comment

Người Việt Thành Đạt

RFA, 2016-03-31 http://www.rfa.org/vietnamese/manuallyupload/vietnamese-around-theworld-03312016151848.html  Chuyện kể của những người Việt Nam sinh sống, làm việc và thành đạt khắp nơi trên thế giới, trong mọi lĩnh vực: Chính trị, Kinh doanh, Khoa học, Công nghệ, Nghệ thuật, Giáo dục, Văn hóa, … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức | Leave a comment

Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa

http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/toi-biet-on-viet-nam-cong-hoa.html * Bài viết đã đăng trên Danlambao vào tháng 4/2014 của Nguyễn Ngọc Già. Nguyễn Ngọc Già (Danlambao) – Một số người trong nước cũng như người Việt hải ngoại cho rằng không nên vực dậy “xác chết” có … Continue reading

Posted in Dien Dan, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức | Leave a comment

60 Năm Nhìn Lại Chính Thể Việt Nam Cộng Hòa

 26/10/1955 – 26/10/2015 http://www.danchimviet.info/archives/98922/60-nam-nhin-lai-chinh-the-vnch/2015/10 Cựu Hoàng Bảo Đại cho biết ông hiểu ý nguyện của người dân muốn có một thể chế cộng hòa nên ông mới trao quyền cho Việt Minh. Ông cũng không muốn quay lại thể chế … Continue reading

Posted in Dien Dan, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức | Leave a comment

TS Phan Quang Trọng phỏng vấn ô Richard Botkin, nhà sản xuất phim Ride The Thunder

Posted on June 13, 2015 by hoanglanchi http://hoanglanchi.com/?p=8445 Một cựu chiến binh Hoa Kỳ, ông Richard Botkin, vừa trình làng bộ phim “Ride the Thunder”. Đây là bộ phim nói về cuộc chiến Việt Nam thông qua hai nhân vật: … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Tin Tức | Leave a comment

UB Vận Động Nghị Quyết Ngày VNCH vận động Cộng Đồng NVQGHK tham gia vận động

Ngày 13 tháng 6, 2015 vừa qua Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã tiếp xúc và chính thức đề nghị tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ tham gia cuộc Vận … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Nguyên Văn Nghị Quyết Ngày VNCH được thông qua tại TP Garden Grove ngày 14 tháng 10, năm 2014

Ngày: 21 tháng 10, 2014 THÔNG CÁO BÁO CHÍ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI     Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin gửi đến qúi vị phóng ảnh nguyên bản Nghị Quyết Ngày Việt Nam … Continue reading

Posted in Dien Dan, Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment