Category Archives: Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH

Thông Cáo về Kết Qủa Cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hòa

Thông Cáo về Cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hòa XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI T/c: TCBC về Hoãn Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30/10/16 Nhận thấy sự thiếu tích cực, thờ … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Dạ tiệc gây quỹ tổ chức Ngày Việt Nam Cộng Hòa

(VienDongDaily.Com – 11/09/2016) http://viendongdaily.com/da-tiec-gay-quy-to-chuc-ngay-viet-nam-cong-hoa-99aSaHLr.html Bài THANH PHONG SANTA ANA – Để có phương tiện tài chánh tổ chức đại lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa 30 tháng 10, 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, vào chiều thứ … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Cuộc thi viết về Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu nhận đơn

Nguoi Viet Online, August 30, 2016 http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cuoc-thi-viet-ve-viet-nam-cong-hoa-bat-dau-nhan-don/ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminsnter, nơi sẽ trao giải thưởng cho cuộc thi viết về Việt Nam Cộng Hòa. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) WESTMINSTER, California (NV) – Ủy Ban Vận Động … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức, Uncategorized | Leave a comment

Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa 30-10-16 tại Tượng Đài Việt Mỹ, Westminster

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Buoi Noi Chuyen cua O. Nguyen Tan Lac Tren Dai VNA-TV, 57.3, California

Buoi Noi Chuyen cua O. Nguyen Tan Lac Tren Dai VNA-TV, 57.3 California,  sang ngay 29 thang 7, 2016 ve Dai Le Ngay Viet Nam Cong Hoa cua UBVDNQNVNCH-phan 1 & 2

Video | Posted on by | Leave a comment

PhoBolsa TV: Ô. Nguyễn Tấn Lạc và “Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa”

PhoBolsa TV phong van Ông Nguyễn Tấn Lạc và chương trình “Đại lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa”

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

THƯ MỜI: Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster ngày 30/10/16

THƯ MỜI Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster ngày 30/10/16 Kính gửi:          ____________________________________________                              ____________________________________________ ____________________________________________ Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời qúi vị … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

INVITATION: Grand Ceremony of Republic of Vietnam Day on 30/10/16 at Vietnam War Memorial in Westminster City

INVITATION Grand Ceremony of Republic of Vietnam Day on 30/10/16 at Vietnam War Memorial in Westminster City Mr & Mrs        ____________________________________________                             ____________________________________________ Your are honorably requested to present at the Grand Ceremony of the Republic of Viet Nam Day … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Announcement about The Writing Contest on The Republic of Vietnam, Fund Raising Event, and Ceremony of The Republic of Vietnam Day

Date: July 9, 2016 ANNOUNCEMENT Ref: The Writing Contest on Just Cause of The Republic of Vietnam (ROVN), The Fund Raising Event, and Grand Ceremony of The Republic of Vietnam Day on Oct 30, 2016 at Vietnam War Memorial The … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thư Mời Tiệc Gây Qũy ngày 9/9/16 tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH

THƯ MỜI Tiệc Gây Quỹ Ngày 9/9/2016 và Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30/10/16 Để đánh dấu sự Thành Công của Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment