Category Archives: Tài Liệu Vận Động

PhoBolsa TV: Ô. Nguyễn Tấn Lạc và “Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa”

PhoBolsa TV phong van Ông Nguyễn Tấn Lạc và chương trình “Đại lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa”

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Announcement about The Writing Contest on The Republic of Vietnam, Fund Raising Event, and Ceremony of The Republic of Vietnam Day

Date: July 9, 2016 ANNOUNCEMENT Ref: The Writing Contest on Just Cause of The Republic of Vietnam (ROVN), The Fund Raising Event, and Grand Ceremony of The Republic of Vietnam Day on Oct 30, 2016 at Vietnam War Memorial The … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thư Mời Tiệc Gây Qũy ngày 9/9/16 tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH

THƯ MỜI Tiệc Gây Quỹ Ngày 9/9/2016 và Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30/10/16 Để đánh dấu sự Thành Công của Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Cuộc Thi Viết Về Chính Nghiã Của Việt Nam Cộng Hòa Trong Cuộc Chiến Việt Nam

Ngày: 8 tháng 07, 2016. THÔNG BÁO Cuộc Thi Viết Về Chính Nghiã Của Việt Nam Cộng Hòa Trong Cuộc Chiến Việt Nam Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) xin trân trọng thông báo: Công … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Việt Mỹ ngày 30-10-2016

THƯ MỜI Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tượng Đài Việt Mỹ, TP Westminster ngày 30/10/16 Kính gửi:          ____________________________________                           ________________________________________ Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời qúi vị tham … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thông Cáo Báo Chi Về Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH

Ngày: 8 tháng 07, 2016. THÔNG CÁO BÁO CHÍ XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI V/v: Công Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại Tiểu Bang California và Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Công Cuộc Vận Động Nghị Quyết NGÀY VIỆT NAM CỘNG HÒA

Click  this link  to downlad this PowerPoint Presentation của tài liệu thuyết trình về: Công Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết NGÀY VNCH  

Posted in Tài Liệu Tham Khảo, Tài Liệu Vận Động, Uncategorized | Leave a comment

Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc Đài trên Truyền Hình Người Việt Hải Ngoại OVM4TV

Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Điều Hợp Viên UBVĐNQNVNCH cùng Ký Giả Nguyễn Đình Toàn tại Philadelphia, Pennsylvania, Đài Truyền Hình Người Việt Hải Ngoại OVM4TV 157, ngày 25 tháng 4 năm 2016

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Thanh Trúc phỏng vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc ngày 29 tháng 3, 2016 đài TH-SBTN-DC về công cuộc Vận Động Nghị Quyêt Ngày VNCH

Thanh Trúc phỏng vấn Ô. Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch CĐVN-NC, Điều Hợp Viên UBVĐNQNVNCH ngày 29 tháng 3, 2016, đài TH-SBTN-DC về công cuộc Vận Động Nghị Quyêt Ngày VNCH tại Tiểu Bang Virginia.

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động, Tin Tức | Leave a comment

Các Buổi Nói Chuyện của UBVĐNQNVNCH trên Đài VNA-TV ngày 30-10-2015 về Kế Hoạch Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH tai Quốc Hội TB CALIFORNIA

Phần 1: Phần 2:      

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Vận Động | Leave a comment