Về Nghị Quyết JR 455

Thượng nghị sĩ Dick Black từ Virginia tới Little Saigon trình bày nghị quyết J.R. 455, nhằm vinh danh chính thể và quân lực Việt Nam Cộng Hòa

Phỏng vấn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích về nghị quyết J.R. 455, nhằm vinh danh chính thể và quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s