Sinh Hoạt Về Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH

Nói Chuyện Về Cuộc Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa ngày 22 tháng 6, 2014 với Phố Bolsa TV

Ông Nguyễn Tấn Lạc và cuộc vận động cho Nghị quyết “Ngày Việt Nam Cộng Hòa”: “Để sửa chữa những trang màu xám của lịch sử, chứ không muốn tái lập VNCH như nhiều người hiểu lầm.”


 

PhốBolsaTV Phỏng Vấn Nguyễn Tấn Lạc về Cuộc Vận Động Cho NQ Ngày VNCH với QH California ngày 28-10-2015

nguyen tan lac-GG-NQNVNCH


 

Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV của UBVĐNQNVNCH với Ô. Nguyễn Bảo, Phó CT CĐNVQG-NC ngày 29-10-2015 trên VNA-TV 57.3

NgTLac-NgNBao

Xin kính mời qúi vị theo dõi Video Clip về Buổi Nói Chuyện của Ô. Nguyễn Tấn Lạc, ĐHV của UBVĐNQNVNCH với Ô. Nguyễn Bảo, Phó CT CĐNVQG-NC về Buổi Họp Ngày 31 tháng 10, 2015 Thành Lập Uỷ Ban Đặc Nhiệm Vận Động QH TB California thông qua Nghị Quyết Ngày VNCH:


 

Buổi Nói Chuyện của UBVĐNQNVNCH trên Đài VNA-TV ngày 30-10-2015 về Kế Hoạch Vận Động Cho Nghị Quyết Ngày VNCH tai Quốc Hội TB CALIFORNIA

logo-letterhead

Phần môt:

Phần hai:

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s