Thông Báo Về Cuộc Thi Viết Về Việt Nam Cộng Hòa, Tiệc Gây Quỹ và Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH

logo-letterhead

Date: July 9, 2016

THÔNG BÁO

Về Cuộc Thi Viết Về Chính Nghiã Của Việt Nam Cộng Hòa Trong Cuộc Chiến Việt Nam, Tiệc Gây Quỹ và Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ngày 30-10-2016

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa (UBVĐNQNVNCH) xin trân trọng thông báo:

Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California đang tiến triển rất tốt đẹp với sự làm việc tích cực của Văn Phòng Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Nghị Sĩ Lou Correa.

Để đánh dấu sự Thành Công của Công Cuộc Vận Động cho Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa tại TB California và đóng góp vào ý nghiã quan trọng của việc tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH đầu tiên tại Tượng Đài Việt Mỹ vào ngày 30 tháng 10 năm 2016, UBVĐNQNVNCH đã thành lập Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày VNCH với sự tham gia của các tổ chức Cộng Đồng tại Nam California, các đoàn thể quân nhân-cựu chiến sĩ, các đoàn thể ái hữu-đồng hương, cán chính, giới trí thức, giới trẻ, các vị nhân sĩ, dân cử Việt Mỹ…

Để chuẩn bị cho Đại Lễ Ngày VNCH một cách trọng thể và có ý nghiã , Ban Tổ Chức Đại Lễ quyết định tổ chức Cuộc Thi Viết Văn Về VNCH cho Con Em, Hậu Duệ của Việt Nam Cộng Hòa để khuyến khích giới trẻ học hỏi, nghiên cứu vễ VNCH, về Chính Nghiã của VNCH cùng Những Sư Hy Sinh Đóng Góp của Chính Quyền, Quân Dân Cán Chính, Dân Cử VNCH, Quân Đội Hoa Kỳ, và Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam.

1.- Về Cuộc Thi Viết Văn về VNCH xin qúi xem Thông Báo riêng của Ban Tổ Chức Đại Lễ ngày 8 tháng 7, 2016. Hạn chót nộp bài thi là 24:00PM ngày 30 tháng 9, 2016. Người dự thi có thể truy cập vào blig: www.ngayvietnamconghoa.wordpress.com tham khảo tài liệu, nghiên cứu hoặc học hỏi hay tìm tại liệu trên internet. Chúng tôi khuyến khích qúi vị đồng hương giúp đỡ con em của mình tham dự vào cuộc thi này.

2.- Về Tiệc Gây Quỹ cho phần thưởng của Cuộc Thi Viết Văn và tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH vé mời dự tiệc có ba hạng : $35.00, $50.00 và $100.00VIP. Xin qúi vị đồng hương đồng bào liên lạc gấp với các số ĐT sau để lấy vé: Bùi Kim Anh (714-724-9667), Võ Tấn Kha (714-837-5406), Nguyễn Kim Ngân (760-799-5570) hay tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, Phở Pasteur.

3.- Để việc tổ chức Đại Lễ Ngày VNCH một cách long trọng với sự tham đông đảo mọi giới, Ban Tổ Chức quyết định mời các quan khách gồm cựu Dân Biểu, Nghị Sĩ VNCH, các Dân Biểu và Nghị Sĩ của TB California và Liên Bang, các cựu tướng lãnh và sĩ quan cao cấp trong quân đội VNCH, các tướng lãnh và sĩ quan cao cấp người Mỹ gốc Việt, các sĩ quan cao cấp trong Quân Đội Hoa Kỳ và thân nhân các quân nhân Hoa Kỳ đã tham gia cuộc chiến, tòa Đại Sứ các quốc gia đã gửi quân đội tham gia cuộc chiến, các quan chức người Mỹ gốc Việt và toàn thể đồng hương đồng bào mọi giới khắp nơi tham dự Đại Lễ Ngày VNCH ngày 30 tháng 10, 2016.

Vì không thể có đầy đủ tên, địa chỉ, email hay điện thoại của các quan khách trên, Ban Tổ Chức xin kêu gọi sự tiếp tay phổ biến rộng rãi của đồng hương đồng bào mọi giới và xem Thông Báo này như Lời Mời Chính Thức và giúp chuyển Lời Mời của Ban Tổ Chức đến tất cả các quan khách mọi giới.

TM Ban Tổ Chức Đại Lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa
Nguyễn Tấn Lạc, Nguyên Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam – Nam California,
Điều Hợp Viên Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

 

 

This entry was posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s