Monthly Archives: September 2016

Dạ tiệc gây quỹ tổ chức Ngày Việt Nam Cộng Hòa

(VienDongDaily.Com – 11/09/2016) http://viendongdaily.com/da-tiec-gay-quy-to-chuc-ngay-viet-nam-cong-hoa-99aSaHLr.html Bài THANH PHONG SANTA ANA – Để có phương tiện tài chánh tổ chức đại lễ Ngày Việt Nam Cộng Hòa 30 tháng 10, 2016 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster, vào chiều thứ … Continue reading

Posted in Sinh Hoat Cong Dong, Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tin Tức | Leave a comment

Cuộc thi viết về Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu nhận đơn

Nguoi Viet Online, August 30, 2016 http://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cuoc-thi-viet-ve-viet-nam-cong-hoa-bat-dau-nhan-don/ Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminsnter, nơi sẽ trao giải thưởng cho cuộc thi viết về Việt Nam Cộng Hòa. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt) WESTMINSTER, California (NV) – Ủy Ban Vận Động … Continue reading

Posted in Sinh Hoat cua UBVDNQNVNCH, Tài Liệu Tham Khảo, Tin Tức, Uncategorized | Leave a comment