Thành Phố Garden Grove đã thông qua Nghị Quyết Ngày VNCH

ngay VNCH tai BH cua TP GG

Ngày: 16 tháng 10, 2014

THÔNG CÁO BÁO CHÍ của Uỷ Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa

XIN PHỔ BIẾN RỘNG RÃI

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa xin trân trọng thông báo:

Trong Nghị Trình Họp ngày Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa do Uỷ Ban đệ nạp đề nghị vào giữa tháng 9 năm 2014 với tỉ lệ 100%, 5 trên 5.

Buổi họp đã chính thức bắt đầu vào lúc 6:30 chiều.

Trong phần Phát Biểu của Công Chúng (Oral Communication) một số đông người đã ghi tên phát biểu trình bày rõ lý do tại sao phải có Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa và chọn ngày 26 tháng 10 hàng năm là ngày Việt Nam Cộng Hòa. Ý nghiã chính của Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa là để Vinh Danh Chính Nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa và Ghi Nhớ những sự Đóng Góp và Hy Sinh to lớn của Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa cũng như quân đội Hoa Kỳ, các Cựu Chiến Binh, Quân Đội Đồng Minh và gia đình họ trong Cuộc Chiến Việt Nam. Đây là một việc làm đáng lẽ phải có từ lâu.

Về lý do và ý nghiã của việc cần phải ban hành Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa, tài liệu vận động của UBVĐNQNVNCH và các phát biểu đều nêu rõ chính nghiã của cuộc Chiến Tranh Việt Nam kéo dài từ năm 1955 cho đến 1975 là về phiá Việt Nam Cộng Hòa, – quốc gia Việt Nam dân chủ với nền Cộng Hòa non trẻ vừa được thành lập chính thức qua việc ban hành bản Hiến Pháp Dân Chủ đầu tiên vào ngày 26 tháng 10 năm 1956. Ngày 26 tháng 10 này cũng là ngày Quốc Khánh đầu tiên trong lịch sử chính trị dân chủ của Việt Nam.

Trong cuộc chiến tranh Việt Nam này, Việt Nam Cộng Hòa và quân, dân, cán, chính, dân cử, thân nhân gia đình của họ đều buộc lòng phải tham dự, liên can và chịu đựng những hy sinh, thiệt hại và đau thương vô cùng lớn lao. Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã buộc lòng phải tham chiến để chống lại cuốc chiến xâm lăng của Cộng Sản Việt Nam, để bảo vệ tự do, tính mạng, tài sản, chế độ dân chủ và nền cộng hòa non trẻ của mình.

Đây là một cuộc chiến tranh tự vệ, đầy chính nghĩa, đã được Hoa Kỳ hỗ trợ và giúp đỡ bằng cách gửi gần 3 triệu quân nhân tham chiến cùng với hàng trăm ngàn quân đội đồng minh Đại Hàn, Thái Lan, Tân Tây Lan, Phi Luật Tân và Úc Đại Lợi. Sự hy sinh của hơn 58 ngàn chiến binh Hoa Kỳ, sự đóng góp xương máu của hàng triệu quân nhân trong thế giới tự do đã không được ghi nhận và vinh danh xứng đáng trong cuộc chiến và sau khi cuộc chiến chấm dứt vào tháng 4 năm 1975. Sự hy sinh chịu đựng của các gia đình, thân nhân các cựu chiến binh trong cuộc chiến này cũng không được nhắc nhở ghi nhận tương xứng. Và tất cả đã bị lãng quên suốt bốn thập niên qua.

Trong số các người phát biểu có ông Nguyễn Tấn Lạc, người đệ nạp và vận động cho Nghị Quyết (Điều Hợp Viên của UBVĐNQNVNCH), Nghị Sĩ Lê Phước Sang (Cựu Viện Trưởng Viện Đại Học Hòa Hảo, Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH), Giáo Sư Tiến Sĩ Cao Văn Hở (Phụ Tá Thứ Trưởng Tài Chánh), Đại Tá Lê Khắc Lý (Chủ Tịch Lâm Thời CĐVN-NC), Bà Đặng Kim Trang (Phó Chủ Tịch Cộng Đồng VN tại San Diego), Ông Peter Nguyễn Sơn Hà (Quốc Gia Nghiã Tử, ỦyViên Ban Điều Hành Uỷ Ban Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ), Ông Nguyễn Quốc Bảo (Ủy Viên Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove, Tiến Sĩ Cynthia Mathews (Giáo Sư Viện Đại Học Argosy, Orange County), Thượng Sĩ Dannie Wattkins (Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ, Uỷ Ban Điều Hành Uỷ Ban Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ), và một cư dân người Hoa Kỳ của thành Phố Garden Grove.

Về phía Hội Đồng Thành Phố, Nghị Viên Chris Phan là người đã đề xướng việc đưa ra cứu xét và ban hành Nghị Quyết Ngày VNCH sau khi nhận được hồ sơ vận động của UBVĐNQNVNCH. Nghị Viên Dina Nguyễn có lời phát biểu sau cùng đầy ý nghiã trước khi thị trưởng Bruce Broadwater đưa ra biểu quyết. Nghị Viên Dina Nguyễn đã nhận định rằng: “Việc đưa ra Nghị Quyết này là một việc làm không có động cơ chính trị nào, và là một việc làm đầy ý nghĩa, là con cháu hậu duệ của quân dân cán chính VNCH, cô nhân thấy có bổn phận phải làm công việc này chứ không phải để các chú các bác yêu cầu”.

Phòng họp đã vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt tất cả những lời phát biểu của mọi người. Thành Phố Garden Grove là thành phố đầu tiên đã ban hành Nghị Quyết Ngày VNCH thuộc loại này. UBVĐNQNVNCH đã gửi hồ sơ vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH đến các thành phó khác như Westminster, Foutain Valley, Santa Ana, Irvine và cho Hội Đồng Giám Sát Quận Cam cũng như TNS Lou Correa va DB Travis Allen.

Cuộc vận động của UBVĐNQNVNCH sẽ tiếp tục với các thành phố trên tại Quận Cam, tại Quận Los Angeles và tại Quận San Diego và sẽ tiếp tục tới thủ phủ Sacramento của California.

UBVĐNQNVNCH thành thật cám ơn Hội Đồng Thành Phố Garden Grove đã sáng suốt và nhanh chóng đi đầu trong công tác danh dự này bằng cách đã cứu xét và ban hành Nghị Quyết Ngày VNCH với đầy đủ ý nghiã và minh danh Việt Nam Cộng Hòa. Đây làm một tấm gương và một khởi đầu đáng qúy.

UBVĐNQNVNCH hy vọng rằng đồng hương đồng bào, các tổ chức đoàn thể cộng đồng, quân đội, cựu chiến binh, các tổ chức phong trào đấu tranh trong tập thể người Việt tỵ nạn, người Việt quốc gia tại Bắc California và các tiểu bang khác sẽ tiếp tay tham gia công cuộc vận động cho Nghị Quyết Ngày VNCH lan rộng khắp nơi tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Ủy Ban Vận Động Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa.

Dưới đây là nguyên bản tiếng Anh và bản dịch của Nghị Quyết Ngày Việt Nam Cộng Hòa đã được thành phố Garden Grove thông qua 100% trong phiên họp ngày thứ Ba 14 tháng 10, 2014.

HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE

NGHỊ QUYẾT SỐ.

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE CHỈ ĐỊNH NGÀY 26 THÁNG 10 HÀNG NĂM LÀ NGÀY VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỂ VINH DANH CHÍNH NGHIÃ ĐỒNG THỜI GHI NHẬN NHỮNG SỰ ĐÓNG GÓP VÀ HY SINH CỦA QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH VÀ CÁC VỊ DÂN CỬ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA CŨNG NHƯ QUÂN NHÂN HOA KỲ, CÁC CỰU CHIẾN BINH TRONG CUỘC CHIẾN VIỆT NAM, QUÂN ĐỘI ĐỒNG MINH VÀ GIA ĐÌNH HỌ

XÉT RẰNG, Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt tại Thành Phố Garden Grove vốn là cộng đồng người Việt tị nạn, gồm những công dân thuộc mọi giới trong Chính Quyền Việt Nam Cộng Hòa đã bỏ nước ra đi sau cuộc chiến Việt Nam do Cộng Sản Việt Nam phát động từ năm 1955 đến năm 1975 và kết thúc vào ngày 30 tháng 4, năm 1975, để bảo vệ tính mạng và di sản văn hoá dân tộc khỏi sự hãm hại hay bị huỷ diệt bởi Cộng Sản;

XÉT RẰNG, trong cuộc chiến Việt Nam chính quyền Việt Nam Cộng Hoà và quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã liên tục chiến đấu một cách dũng cảm và kiên cường để bảo vệ tự do, và sinh mạng, tài sản của người dân, bảo vệ nền Cộng Hoà và chế độ dân chủ non trẻ vừa được thành lập sau khi thu hồi nền độc lâp từ thực dân Pháp;

XÉT RẰNG, trong cuộc chiến Việt Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản Việt Nam, Hoa Kỳ và quân đội Đồng Minh Úc, Đại Hàn, Thái Lan, Tân Tây Lan, và Phi Luật Tân đã đóng góp và hy sinh to lớn trong công cuộc bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân Việt Nam,và Việt Nam Cộng Hòa;

XÉT RẰNG, Cộng Đồng người Mỹ gốc Việt với dân số gần 2 triệu người, có rất nhiều thành viên siêng năng, tài giỏi, sau bốn thập niên hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ đã trưởng thành với những thành công đáng kễ trong mọi lãnh vực từ văn hóa cho đến giáo dục, kinh doanh đến chính trị, khoa học và kỹ thuật, điện tử và thông tin mạng lưới toàn cầu, thương mại và tài chánh, tòa án và quân sự, và đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển và bảo vệ xã hội Hoa Kỳ từ cấp thành phố cho đến tiểu bang, liên bang;

XÉT RẰNG, chính nghĩa đấu tranh để tự vệ và bảo vệ quyền tự do, nền dân chủ, tính mạng và tài sản của nhân dân, cũng như Việt Nam Cộng Hòa, và những đóng góp hy sinh to lớn của quân, dân, cán, chính và gia đình họ đã gần như bị lãng quên hoặc không được nhắc nhở tới sau khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975; và

XÉT RẰNG, ngay tại Hoa Kỳ, sự hy sinh của hơn 58 ngàn chiến binh và sự đóng góp to lớn của khoảng ba triệu quân nhân và gia đình họ trong cuộc chiến Việt Nam cũng không được ghi nhận và vinh danh một cách xứng đáng.

VÍ VẬY, HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ GARDEN GROVE QUYẾT NGHỊ:

Hội Đồng Thành Phố Garden Grove chỉ dịnh ngày 26 tháng 10 hàng năm là Ngày Việt Nam Cộng Hòa để vinh danh chính nghiã của Việt Nam Cộng Hòa, và tri ân những sự đóng góp cũng như hy sinh to lớn cùa quân, dân, cán, chính, các vị dân cử của Việt Nam Cộng Hòa, các quân nhân Hoa Kỳ và Cựu Chiến Binh Việt Nam, quân đội dồng minh và gia đình họ.

_______________________

GARDEN GROVE CITY COUNCIL

RESOLUTION NO.

A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF GARDEN GROVE
DESIGNATING OCTOBER 26 OF EACH YEAR AS REPUBLIC OF VIETNAM DAY TO HONOR THE JUST CAUSE AND COMMEMORATE THE CONTRIBUTIONS AND SACRIFICES OF THE ARMY, PEOPLE, ELECTED AND GOVERNMENTAL OFFICIALS OF THE REPUBLIC OF VIETNAM AS WELL AS AMERICAN SOLDIERS, VIETNAM WAR VETERANS, ALLIED ARMIES AND THEIR FAMILIES

WHEREAS, the Vietnamese American community of Garden Grove was originally a community of Vietnamese refugees consisting of the citizens of all backgrounds from the Republic of Vietnam fleeing their country after the Vietnam War, which was launched by the Vietnamese Communists from 1955 to 1975 and ended on April 30, 1975, in order to protect their lives and cultural heritage from being damaged or possibly destroyed;

WHEREAS, during the Vietnam War the Government of the Republic of Vietnam and its armed forces, people, elected, and governmental officials struggled continuously and bravely to defend and protect the freedom, lives, and property of the people, to safeguard the Republic and the new born democratic government created after the reestablishment of independence from French colonial rule;

WHEREAS, during the Vietnam War against the invasion of the Vietnamese Communists, the United States and its allied armies from Australia, South Korea, Thailand, New Zealand, and Philippines also made enormous contributions and sacrifices in protecting freedom, democracy, lives, and property of the Vietnamese people and the Republic of Vietnam;

WHEREAS, the Vietnamese American community with a population of nearly two million, consisting of many industrious and talented members, after four decades of integration has matured with numerous successes in all fields from culture to education, business and politics, science and technology, electronics and internet, trading and financing, court and military, and has contributed a significant effort to the maintaining of the development, and protecting the fabric of the American society at the local, state and federal government levels;

WHEREAS, the just cause of the struggle to defend and protect freedom, democracy, lives and property of the people and the Republic of Vietnam, and the enormous sacrifices and contributions of the army, people, elected and governmental officials and their families have been ignored or forgotten after the end of the Vietnam War in April 1975; and

WHEREAS, even in the United States, the sacrifices of more than 58,000 American soldiers and the contributions of about three million former servicemen and servicewomen as well as their families during the Vietnam War have not been recognized and honored properly.

NOW, THEREFORE THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF GARDEN GROVE DOES HEREBY RESOLVE AS FOLLOWS:

The City Council of the City of Garden Grove designates the date of October 26 of each year, as the Republic of Vietnam Day to honor the just cause of the Republic of Vietnam, and to commemorate the contributions and sacrifices of the army, people, elected and governmental officials of the Republic of Vietnam as well as American soldiers, Vietnam War Veterans, allied armies, and their families.

Dưới đây là phóng ảnh nguyên văn Nghị Quyết của TP Garden Grove:

GG_Republic of Vietnam Day Reso